Sk

En

Firma

Služby

Riešenia

Referencie

Partneri

 Kontakt

Rozsah našich služieb

   Dodávka a montáž prevádzkových rozvodov silnoprúdu

   Spracovávanie elektro-projektovej dokumentácie

   Dodávka montáž rekonštrukcia rozvádzačov

   Komplexná dodávka a montáž zariadení merania a regulácie

   Dodávka HW a SW riadiacich systémov ABB, Siemens, Rockwell, WAGO, GE a iné

   Dodávka komplexných riešení automatizácie na kľúč

   Dodávka a montáž pomocných zariadení riadiacich systémov

   Dodávka technologických riešení procesného riadenia

   Tvorba aplikačných softvérov pre riadenie technológií, informačné systémy a vizualizáciu

riadeného procesu

   Tvorba aplikačného softvéru pre aplikačné systémy Rockwell, ABB, Siemens, Oracle,

Microsoft atď.

   Dodávka a montáž operátorských staníc, serverov a priemyselných operátorských panelov

   Dodávka a montáž komunikačných sietí (Ethernet, Profibus, FF, atď.)

   Návrh, dodávka a montáž nízkonapäťových a vysokonapäťových asynchrónnych motorov

   Návrh, dodávka vysokonapäťových synchrónnych motorov a generátorov, jednosmerných

motorov a dynám

   Návrh, dodávka a montáž nízkonapäťových frekvenčnýchmeničov, vysokonapäťových

frekvenčných meničov a jednosmerných meničov

   Návrh, dodávka a montáž špeciálnych polovodičových zariadení ako usmerňovače,

budiace sústavy

   preventívne prehliadky VN a NN meničov, jednosmerných meničov

   Prestavby a renovácie existujúcich frekvenčných meničov a jednosmerných regulátorov

na novšie, výkonnejšie a bezpečnejšie zariadenia

   Vibrodiagnostické merania točivých elektrických strojov

   Termovízne merania točivých a netočivých strojov a prístrojov

   Uvádzanie do prevádzky ABB, Siemens, Rockwell, VACON elektrických pohonov

   Energetický audit v oblasti elektrických zariadení

   Návrh, dodávka a montáž technologických zariadení

   Návrh, dodávka a montáž snímačov teploty, tlaku, prietoku a regulátorov polohy

   Návrh, dodávka a montáž procesných regulátorov, zapisovačov a analógových

a digitálnych indikátorov

   Návrh, dodávka a montáž prístrojov pre analýzu kvapalín ( pH, vodivosť, ORP,

rozpustený kyslík,... )

   Návrh, dodávka a montáž prístrojov pre analýzu plynov

   Návrh, dodávka a montáž systémov AMS ( EM )

    Návrh, dodávka a montáž procesných chromatografov, fotometrov a spektrometrov

   Návrh, dodávka a montáž laboratórnych spektrometrov

   Návrh, dodávka a montáž systémov merania ťahu, tlaku, žeriavových váh, dĺžky,

rýchlosti, rovinatosti

   Uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis,

   Školenia

 

 

© 2014 Eprotech. All Rights Reserved.