Sk

En

Firma

Služby

Riešenia

Referencie

Partneri

 Kontakt

   Automatizácia varáku č.6 v Bukocel a.s.

   Automatizácia malých vodných elektrární (Slovensko)

   Automatizácia spracovania vody a úprava riadenia výroby liehu SLL (Slovensko)

   Automatizácia ťažby a monitoring ťažby zemného plynu v Břeclav (Česko)

   Výstavba FVE elektrární na Slovensku v Rumunsku atď.

   Automatizácia FVE elektrární (Slovensko 20MWp, Rumunsko 10MWp)

   Automatizácia spracovania drevnej štiepky (Bukocel a.s.)

   Automatizácia distribúcie materiálov a filtrácie (B6 Lučenec)

   Úprava riadenia linky na spracovanie Bentonitu (Romin Slovakia)

   Dodávka PD a úprava riadenia výroby lepidiel (Diakol )

   Riadenie zavážacej linky vápenka v Považskom cukrovare

   Servisná činnosť pohonov a riadiacich systémov v metalurgickom a papiarenskom priemysle

Referencie

 

 

© 2014 Eprotech. All Rights Reserved.