Sk

En

Firma

Služby

Riešenia

Referencie

Partneri

 Kontakt

Súčasná legislatíva umožňuje zriadenie malej domácej elektrárne s výkonom nie vyšším ako 10kW. Naša spoločnosť prináša možnosti kombinovaných elektrární (fotovoltika a vietor) ako aj samostatných riešení podľa požiadaviek zákazníka. Špeciálnym riešením a novinkou na našom trhu je kombinovaná výroba spĺňajúca požiadavky KVET, výroba TUV a elektrickej energie za využitia moderných fotovoltických panelov s priamymohrevom vody.

 

V prípade záujmu o vybudovanie malého zdroja elektrickej energie ktorý Vám zabezpečí zníženie nákladov na chod domácnosti Vám naši odborne školený pracovníci zabezpečia:

 

posúdenie skutkového stavu a vypracovanie optimálneho návrhu

zabezpečenie podania žiadosti na stanovisko VSD

vypracovanie projektovej dokumentácie

ohlásenie stavby na príslušnom stavebnom alebo obvodnom úrade

vybavenie stavebného povolenia ak je potrebné

prípravu prípojky podľa požiadaviek VSD

komplexné dodávky komponentov elektrárne

montáž a zapojenie komponentov

odladenie a spustenie elektrárne do prevádzky

administratívu spojenú s procesom pripojenia zdroja do distribučnej siete

dodanie atestov, certifikátov a revíznej správy

záručný a pozáručný servis

posúdenie a návrh úpravy bleskozvodu vzhľadom na zmenu

úprava bleskozvodu odbornými pracovníkmi a komponentmi DEHN

Domáce inštalácie

 

 

© 2014 Eprotech. All Rights Reserved.