Sk

En

Firma

Služby

Riešenia

Referencie

Partneri

 Kontakt

NAŠE SLUŽBY A RIEŠENIA

NAJLEPŠIE KREATÍVNE

RIEŠENIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KONTAKTUJE NÁS

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY

Spoločnosť  Enprotech a.s., vznikla v októbri 2013 zlúčením viacerých menších spoloč-ností zaoberajúcich sa realizáciou projektových celkov v oblasti energetiky a automatizácie ako na Slovenskom trhu tak v zahraničí.

Prevzatím zamestnancov do jednotného tímu došlo k vybudovaniu progresívneho inžinierskeho tímu zabezpečujúceho developing komplexných projektov v oblasti ener-getických celkov (FVE, kogeneračné jednotky, paroplynové jednotky atď.) taktiež v oblasti priemyselnej automatizácie (automatizácia priemyselných celkov).

 

 

© 2014 Eprotech. All Rights Reserved.